Säkerhet vid användning av kontaktlinser

 • Det är mycket viktigt att tvätta händerna ordentligt vid kontaktlinsanvändning.
 • Innan du sätter in eller tar ut kontaktlinserna ska du alltid tvätta händerna noga med tvål och torka dem med en ren, luddfri handduk.
 • Om du använder endagslinser ska du kasta dem efter varje användning. Om du använder månadslinser ska du rengöra och desinficera dem noga efter varje användning enligt anvisningarna från linstillverkaren och din optiker.
 • Om du är sjuk och har förkylnings- eller influensasymtom bör du inte använda kontaktlinser.
SPELA UPP VIDEO

Information om användning av kontaktlinser

Det finns i dagsläget inga belägg för att användning av kontaktlinser medför någon särskild risk för att smittas av coronaviruset (covid-19). Hittills finns inga kliniska fynd som tyder på att personer som använder kontaktlinser löper större risk att smittas av coronaviruset jämfört med personer som har glasögon eller som inte behöver någon synkorrigering alls. Fortsätt att följa din optikers rekommendationer om användning och skötsel av kontaktlinserna.

Noggrann handtvätt och korrekt kontaktlinshygien är och förblir det BÄSTA skyddet mot överföring av smittsamma organismer vid användning av kontaktlinser. Faktum är att ett av de mest effektiva sätten att skydda sig mot covid-19 enligt Världshälsoorganisationen är att tvätta händerna ofta och att inte röra vid ögon, näsa och mun med otvättade händer. Dessutom ska man aldrig använda kontaktlinser om man känner sig sjuk och har förkylnings- eller influensasymtom.

Se videon om hur kontaktlinserna ska skötas.

Vanliga frågor om kontaktlinser och hygien

 1. Det är mycket viktigt att tvätta händerna ordentligt

  När du använder kontaktlinser är det mycket viktigt att du tvättar händerna noga med tvål och vatten och torkar dem med en ren, luddfri handduk. Tvätta händerna noga varje gång innan du sätter in eller tar ut kontaktlinserna.

  Desinficera kontaktlinser och glasögon

  Kontaktlinsanvändare ska antingen kasta sina endagslinser efter varje användning eller desinficera sina månadslinser och linsetuiet regelbundet och endast med linsvätska, enligt anvisningarna från tillverkaren och optikern. Vissa virus, till exempel covid-19, kan finnas kvar på hårda ytor i flera timmar eller till och med dagar, och kan därmed överföras till glasögonbärares fingrar och ansikte. Det finns inga vetenskapliga belägg för att användning av glasögon skyddar mot covid-19 eller andra virus.

  Använd inte kontaktlinser om du är sjuk

  Om du är sjuk och har förkylnings- eller influensasymtom, eller om ögonen är röda eller irriterade, bör du inte använda kontaktlinser.

© 2020 Alcon Inc 7/20 NORD-VC-2000011

Updated: 07-02-2020